O mnie

Ireneusz Poznański – Trener i konsultant Lean Manufacturing

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Manufacturing. Od 2001 roku jestem związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Mam doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean i Kaizen.

Pracowałem w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcję jednostkową (przemysł energetyczny).

Prowadziłem i prowadzę zespoły projektowe. Szkoliłem zespoły w zakresie technik i kultury Lean Manufacturing w branżach takich jak:

 • automotive,
 • energetyka,
 • obróbka mechaniczna,
 • górnictwo,
 • odlewnictwo,
 • hutnictwo,
 • branża spożywcza,
 • produkcja żywności dla zwierząt,
 • obróbka drewna,
 • produkcja artykułów użytku domowego,
 • AGD,
 • procesy laboratoryjne,
 • produkcja farb,
 • produkcja artykułów higienicznych,
 • produkcja elektroniki,
 • logistyka
 • usługi hotelowe.

Nieprzerwanie od 2011 roku jestem aktywnym trener i konsultantem Lean Manufacturing o zasięgu ogólnopolskim.

Specjalizuję się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (od 5S, TPM, Kaizen poprzez VSM, SMED, Standaryzacje do systemów PULL opartych o KANBAN).

Dodatkowo pełni rolę koordynatora wdrożeń inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Wielokrotnie współtworzyłem pakiety mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw.

Doświadczenie trenerskie zdobyłem podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 1000 godzin szkoleniowych i wdrożeniowych).

Jestem również uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean/Kaizen, warsztatów trenerskich a także uczestnikiem i mówcą oraz prowadzącym konferencje i spotkania skupiające praktyków Lean.

Tematy moich wystąpień to m.in.

 • Eliminacja oporu wobec Lean,
 • Lean w produkcji jednostkowej,
 • KAIZEN – system sugestii pracowniczych, praktyczne aspekty wdrażania projektów optymalizacyjnych.

Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami na Politechnice Wrocławskiej oraz studia magisterskie w dziedzinie socjologii na kierunku komunikacja społeczna i badanie rynku na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju MUKOID.

Prywatnie aktywnie uprawiam sport, interesuję się historią i geopolityką, strzelectwem, wychowaniem trójki dzieci.