COVID 19 Training – Problem solving

Fakt: wielki pożar strawił całe pole upraw a kwaśny deszcz zatruł ziemię.

Problem: jak zbierać plony na martwej ziemi ?

Klucz do metafory: wielki pożar strachu wyłączył 90% rynku szkoleń zaś kwaśny deszcz blokady gospodarczej zatruł możliwość zbierania plonów na długie miesiące.

Burza mózgów: Jak zarabiać na szkoleniach w warunkach 10% rynku ?

Możliwe odpowiedzi w kategoriach 5M+E (ishikawa):

MAN (ludzie) – kierować szkolenia tylko do tych, którzy niezbędnie ich potrzebują do wykonywania swojej pracy i przetrwania.

Pytanie pomocne: Do jakich zawodów i kwalifikacji ?

MATERIAL (materiał) – wytwarzać tylko takie produkty szkoleniowe które odpowiadają na natychmiastowe i krótkotrwałe potrzeby uczestników.

Pytanie pomocne: co pracownicy i firmy muszą wiedzieć aby dobrze wypełniać swoją pracę w obecnych warunkach ?

MACHINE (maszyny) – dostarczać szkolenia online lub zdalne wsparcie konsultingowe przy użyciu prostych i ogólnie dostępnych narzędzi komunikacji.

Pytanie pomocne: jakie techniki komunikacji zdalnej, wizualnej i audio są najbardziej user-friendly oraz najłatwiej dostępne?

METHOD (metoda) – należy wypracować najbardziej komfortową formę nauki i prezentacji treści dla klienta w ograniczonym czasie i przy zastosowaniu zdalnego dostępu do treści, ćwiczeń, testów, przykładów.

Pytanie pomocne: jakie formuły sprzedaży przyjąć dla różnych segmentów klientów ?

MANAGEMENT (zarządzanie) – wprowadzić zarządzanie zdalne przy użyciu platform online i metod offline prowadzące uczestnika przez proces edukacji w sposób jak najmniej kłopotliwy.

Pytanie pomocne: jakie są to techniki (Lean?) ?

ENVIROMENT (środowisko) – oszacować ryzyka i szanse zmiany w środowisku pod kątem rozszerzenia ilości grup docelowych i rodzajów kwalifikacji, które będą musiały podlegać edukacji.

Pytanie pomocne: jakie jeszcze „muszę” pojawi się w sferze pracy zawodowej.

Podsumowanie (na szybko): to tylko 5 pomysłów. Burza mózgów generuje ich zwykle znacznie więcej. W kolejnym etapie po skategoryzowaniu pomysłów możemy zobaczyć ile wskazań przypada na konkretne rozwiązanie, jakie są pomiędzy pomysłami możliwe koniunkcje lub komplementarności. Tutaj pozostaje mi tylko zaprosić Was do dalszej samodzielnej pracy 🙂

Doraźna odpowiedź na pytanie: jak zbierać plony na tej martwej ziemi ? – …jest taka, że można zbierać plony tylko z tych zasiewów, które przetrwały bo są dość odporne lub wzrastają właśnie w tych sprzyjających dla nich warunkach i muszą wiedzieć coś nowego.

Pytanie pomocne: jakie są to rodzaje plonów ?

Pytanie pomocne numer 2 do podsumowania: w jakim stopniu, po wykonaniu tej całej pracy, zebrane plony zaspokoją naszą potrzebę przetrwania ?

I tym optymistycznym akcentem zapraszam do samodzielnej, pogłębionej refleksji nad tym jak żyć w odradzającej się innej rzeczywistości.

Życzę Wam dużo zdrowia ! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *