SEDNO – metoda PROBLEM SOLVING_intro by COVID-19

Wpis ten powinien pojawić się w maju 2020 roku. Niestety dopiero teraz naprawiam owo niedopatrzenie.

Mam nadzieję, że warto.

METODA SEDNO jest moją autorską próbą sformułowania sposobu na rozwiązywanie problemów poprzez identyfikację głównych beneficjentów zachodzących procesów. Zakładam, że jeśli poznamy motywacje świadomych i nieświadomych aktorów aktualnych i planowanych zdarzeń łatwiej będzie nam odnaleźć się w sytuacji i podjąć najlepsze dla NAS jako WSPÓLNOTY decyzje. Zapraszam do testowania mojego SEDNO.

Tekst poniżej…

SEDNO „sytuacji” – wielcy wygrani i mali przegrani. Problem SOLVED.

To już trzy lata od czasu, kiedy leżąc na plaży w Kołobrzegu, przyjemnie inspirowany szumem morza, delikatnym wiatrem i silnym letnim słońcem pozbierałem myśli w pewnej kluczowej sprawie.

Jak powstało SEDNO – sposób na problemy.

Wtedy zastanawiałem się nad tym jaki mianownik należy zastosować aby stworzyć dobre życie, dobrą pracę, dobre społeczeństwo. Od kilkunastu już lat moja aktywność zawodowa związana jest z doskonaleniem procesów produkcyjnych i biznesowych przy użyciu Lean Manufacturing. Natomiast moja aktywność na polu podejmowania prób lepszego zrozumienia rzeczywistości, która nas otacza, czerpie z wielu innych, czasami bardzo odległych od siebie silników.

Nauki społeczne, socjologia oraz psychologia zawsze były tym co było bliskie mojemu sercu i zawsze bardzo wiele wnosiły w moje postrzeganie otaczającego świata.

Doświadczenia zawodowe, związane z zarządzaniem projektami, wdrażaniem zmiany kulturowej i szkoleniami również trwale odciskają swoje nieuchronne piętno w procesach percepcyjnych. Wszak jesteśmy tym czym się karmimy.

Ludzie zarażeni LEAN’em powiadają, że jest wiele technik rozwiązujących problemy. Są to tak zwane metody „problem solving” w których prym wiodą od zawsze: burza mózgów, diagram przyczynowo skutkowy, pareto, 5 razy dlaczego itp., itd.. Są one znane i szeroko stosowane nawet przez tych, którzy nie wiedzą, że te techniki stosują lub wydaje im się, że stosują je prawidłowo.

Jednak właśnie wtedy, na plaży, smagany tym lekkim, letnim wiatrem i słońcem, zatopiony w szum morza i słuchając śmiechu, bawiących się nieopodal, dzieci ubrałem kilka rzeczy w jeden, całkiem nowy  zwrot.

Sedno.

Zapewne wiele już było tego typu pomysłów i wiele jeszcze będzie. Niemniej jednak jako osoba pomagająca innym w rozwiązywaniu problemów, chciałbym samodzielnie dostarczyć narzędzia, które niektórym moich czytelników pomoże zrozumieć istotę występowania pewnych zjawisk lub formowania się decyzji. To z kolei pozwoli im samodzielnie dokonać wyboru – co należy zrobić ? Jaką podjąć decyzję ?

Co ciekawe, zastosowanie metody SEDNO, jest możliwe zarówno w analizie zjawisk gospodarczych,  organizacyjnych, społecznych, politycznych jak i, przy pewnej elastyczności w interpretacji, do rozwiązywania bardzo osobistych problemów zawodowych lub życiowych.

Dziś.

Anno Domini 2020, początek maja. Świat jest obecnie groteską samego siebie. Postawy firm i ludzi są prawie takie same jak zwykle z tą tylko różnicą, że „BARDZIEJ takie jak zwykle”. Tak, zachowania i tendencje uległy wyostrzeniu. Ale wiele osób zastanawia się nad tym o co chodzi, jak to się stało, że nikt nic nie wie? Jak to się stało, że tak wielka afera jaką jest rozprzestrzenienie się wirusa covid-19 na terenie całego świata nie ma swojego sprawcy, nie ma przyczyny, nie ma winnego ? Ciekawe…

Ileż to razy dużo mniejsze afery były bardzo sowicie karane pod byle pretekstem i na bazie byle podejrzenia a tutaj – winnych brak. Właśnie trwa wyścig, wielki casting do obsadzenia ról „sprawcy”,  „ofiar”, „męczenników”. Tak wielki kapitał nie może zostać zmarnotrawiony. Teraz powoli przestaje być tak naprawdę ważne co się wydarzyło. Ważne jest to, czyja narracja zostanie nadana temu wydarzeniu i czyja maszyna budująca tą narrację okaże się skuteczniejsza. Może chińska, może amerykańska, może rosyjska. A może jeszcze jakaś inna. Któż to wie ??? 

Is fecit, cui prodest – ten uczynił czyja korzyść.

W tym miejscu, dla takiego metaforycznie dobranego, bardzo na czasie problemu, niniejszym podstawiam silnik własnego autorstwa: SEDNO.

Czym ono jest?

SEDNO jest skrótem stworzonym z pierwszych liter pięciu wyrazów z których każdy ma konkretne znaczenie, otóż:

S oznacza siłę

E oznacza ekonomie

D oznacza demografię

N oznacza naród

O oznacza ojczyznę

Zastanawiacie się jaki to może mieć związek z przemysłem, pracą i zarabianiem pieniędzy ?

Posłuchajcie.

Biorąc pod uwagę bardzo konkretny problem, na przykład taki: „Jakie jest SEDNO wystąpienia wirusa covid-19 na terenie całego świata?” możemy przeprowadzić dość gruntowną analizę przez pryzmat konkretnych zmiennych.

I tak, tych samych zmiennych możemy również użyć zastanawiając się nad tym:  „jakie będą rezultaty zmiany pracy” lub „jakie będą rezultaty zmiany systemu premiowania w firmie czyli konkretnej społeczności”. Wszystko zależy jednak od definicji jakie nadamy poszczególnym zwrotom. Jak w dobrej umowie. Liczy słownik znaczeń i kategorie oceny zjawiska.

Oto one – definicje.

Siła. Czyli to jaką siłę fizyczną oraz psychiczną uzyskują różni odbiorcy obecnej sytuacji lub jaką siłę fizyczną lub psychiczną w rezultacie ukierunkowanej zmiany tej sytuacji otrzymają konkretne podmioty.

Kogo wzmocni fizycznie i psychicznie, a kogo osłabi rezultat analizowanego działania. Kto będzie miał więcej energii, zasobów, zdolności uderzeniowej? Kto wzmocni a kto osłabi swój potencjał strategiczny oraz uzyska przewagę psychologiczną? A kto je utraci ? Metaforycznie – czyje mięśnie będą silniejsze a czyje osłabną i kto będzie bardziej odporny psychicznie na wpływ a kto ową odporność utraci.

Ekonomia. Oznacza pieniądz. Walory finansowe, materialne, wyrażone w gotówce, przepływie finansowym bądź też dobrach i usługach, które można łatwo zmonetyzować. Wszystko to co stanowi namacalny majątek i korzyść ekonomiczną. Tak więc kto ekonomicznie najwięcej zyska w rezultacie pojawienia się analizowanego zjawiska? Kogo ta sytuacja wzbogaca a kogo zubaża w materialnym znaczeniu tego słowa? Kto się wzbogaci a kto zubożeje w rezultacie wystąpienia tego procesu, sytuacji, zdarzenia, decyzji?

Demografia. Opisuje to na ile analizowane zjawisko lub decyzja wzmocni potencjał demograficzny konkretnej społeczności. Na każdym poziomie drabiny społecznej. Czy nasza rodzina zyska na tym czy też straci? – w znaczeniu – czy dzięki tej decyzji będzie nas więcej, czy będziemy mieli lepsze warunki do rozmnożenia, zwiększenia naszej liczebności? Czy wzrośnie nasz potencjał lub możliwości w tym zakresie? Czy nasza lokalna społeczność zyska czy straci na tej decyzji lub działaniu? Czy nasza firma będzie musiała zatrudniać czy zwalniać? Czy nasza społeczność religijna, ideowa, duchowa, etniczna osiągnie korzyści czy straty demograficzne? Będzie nas fizycznie więcej czy mniej? Będziemy rosnąć czy się kurczyć?

Naród. Jedno z najpiękniejszych zjawisk społecznych jakie wydarzyło się w dziejach istnienia świata.  Naród niesie kulturę. To co odróżnia od siebie narody to właśnie kultura często wsparta spójnością językową ale niekoniecznie. Natomiast spójność i reprodukcja kulturowa musi występować aby naród mógł trwać. Specyficzne, właściwe dla konkretnego narodu formy zachowania, przekonań, wartości stanowią o tym czym on jest. Stosowanie definicji narodu do pracowników firmy jest zdecydowanie nadużyciem, jednak doskonale wiemy, że różne organizacje, reprezentują różną kulturę. Tak więc pewien mały wycinek definicji kultury organizacyjnej funkcjonuje równolegle z pojęciem narodu. Społeczności firmowe posiadają specyficzne, właściwe dla tej organizacji, sposoby zachowania czy rytuały. W tym punkcie naród należy rozumieć jako nośnik i substancję zdolną do utrzymania i reprodukcji kultury. Pytania do analizy SEDNO brzmią tutaj tak: czy analizowane zdarzenie, decyzja, sytuacja wzmacnia naszą kulturę, nasz naród, nasze sposoby zachowania czy też je osłabia? Czy poprzez wydarzenie się konkretnej decyzji, zaistnienie okoliczności, które analizujemy nasz kod kulturowy (~ firmowy) ulegnie wzmocnieniu czy też osłabieniu? Czy będziemy silniejsi czy też słabsi jako wspólnota wyznająca specyficzne, konkretne wartości i rytuały? Czy dusza narodu będzie pielęgnowana czy zacznie butwieć i gnić?

Ojczyzna oznacza ziemię. Oznacza geograficzną przestrzeń zarezerwowaną dla konkretnego narodu. Społeczności występującej w określonej i ekspansywnej demograficznie skali. Posiadającego konkretne zasoby ekonomiczne i cechującego się siłą fizyczną ciała oraz psychiczna siłą woli do trwania. W skali mikro naszą ojczyzną jest nasz dom, kawałek podłogi zawarty w fundamentach gdzie wzrastamy, czujemy się bezpiecznie, wychowujemy dzieci. Jest to także miejsce w którym spotyka się nasza wspólnota, na przykład religijna, a w szerszej skali nasza gmina, nasz rejon kraju, całe państwo, rzadziej kontynent czy planeta. W realiach biznesowych jest to teren naszego przedsiębiorstwa, naszej firmy, miejsca w którym pracujemy. To przestrzeń w której możemy bez cenzury reprezentować i powielać naszą kulturę, wśród ludzi tę kulturę podzielających. Pytanie – czy sprawa, którą rozpatrujemy zabezpieczy naszą przestrzeń w której funkcjonujemy czy też ją osłabi ? Tylko tyle i aż tyle.

Jak użyć metody SEDNO – praktycznie!

Standardowe posłowie:

Naturalnie, każdy może zarzucić, że składniki analizy są nie takie, lub coś pominąłem, czegoś nie wiem, czegoś nie doczytałem – być może, jednak… ilu ze zwykłych kanapowych geopolityków w Polsce podejmuje się takiej próby przenalizowania zdarzeń, które nas wszystkich dotyczą? Jeśli metoda ta zbłądzi pod strzechy lub dachy faliste fabryk będzie to dla mnie wyjątkowy zaszczyt.  Jeśli nie, trudno. Warto próbwać 😊

Naprawdę zapraszam do wykorzystania analizy SEDNO do własnych dociekań. Chętnie zapoznam się z ich rezultatami. Podejmę dyskusję.

Z wyrazami szacunku

Ireneusz Poznański

Zobacz wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *